TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998Posláním Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni je obnova, zachování, podpora a rozvoj Troje, jako vzácného sídelního přírodního útvaru Prahy. Genius loci – dobrý duch každého místa – se buduje staletí, zničí během několika málo roků a znovu ožívá desítky let.

Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni přispívá dnes – ve smyslu odkazu svého zakladatele – krok za krokem k obnovení plastického obrazu jedinečných rysů osady již staletí zvané Troja.


Kontaktní adresa:

Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni
Pod Havránkou 75/13
171 00 Praha 7 – Troja

Telefon: 233 324 165, 728 307 512
E-mail: nqs@volny.cz, info@troja-nadace.cz


Tajemnice Nadace:

Paní Helena Rösslerová

Mobil: 728 307 512
E-mail: nqs@volny.cz, rosslerova@troja-nadace.czBývalý panský statek v Troji
Perokresba z publikace Rybářská osada v Troji – památková zóna
Vydáno Nadací v roce 1997
© Aleš Jiránek