TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998
Historie a poslání Nadace

Původní Nadace Quido Schwanka – Zelená Troja byla založena 23. června 1993 a její hlavní směřování je vyjádřeno společnou účastí zřizovatelů: pana Quido Schwanka, Městské části Praha-Troja a společnosti Zlatá Praha s cílem s cílem obnovy, zachování, podpory a rozvoje Zelené Troje, jako vzácného sídelního a přírodního útvaru Prahy.

Nadace vznikla z popudu pana Quido Schwanka, trojského rodáka a dlouholetého občana, který věnoval část svého trojského majetku do vínku Nadace, druhým přispěvatelem byla společnost Zlatá Praha, s.r.o.

Pan Quido Schwank jmenován doživotním čestným předsedou Nadace.


V čele Nadace stál výkonný výbor nadace složený z těchto zástupců
  • čestný předseda Nadace
  • starosta městské části Praha – Troja
  • hlavní architekt Troji
  • zástupce Útvaru hlavního architekta hl.m.Prahy
  • zástupce Českého svazu ochránců přírody
  • zástupce společnosti Zlatá Praha, s.r.o.
V červnu 1993 byl předsedou správní rady Nadace zvolen doc.ing. Prokop Toman, CSc.

Nadace se zaměřovala především na přispívaní na ekologické aktivity a publikační a propagační činnost spojenou s Trojou. Vzhledem k úzké součinnosti s tehdejší Městskou části Praha – Troja později rozšířila Nadace své aktivity i na práci malých obcí a jejich spolupráci s místními a regionálními orgány a organizacemi.

Nadace Quido Schwanka – Troja, město v zeleni vznikla podle zákona č. 227/1997 Sb. ke dni 29.3.1999 transformací z Nadace Quido Schwanka – Zelená Troja a je jejím přímým pokračovatelem, jak to ostatně vyplývá i z jejího statutu: „Nadace je zřizována s cílem obnovy, zachování, podpory a rozvoje zelené Troje jako vzácného sídelního a přírodního útvaru Prahy, a realizace aktivit na tento cíl navazujících“.V roce 2010 byl Statut rozšířen takto: „včetně vydavatelské činnosti a produkce audiovizuálních děl.“


V současné době pracuje Nadace s následující strukturou

SPRÁVNÍ RADA:

Předseda: Ing. arch. Václav VALTR
Místopředsedkyně: Ing. Petra SVITÁKOVÁ
Členové: Doc. ing. Prokop TOMAN, CSc
Ing. Jan LIPSKÝ
Mgr. Věra BIDLOVÁ
Ing. Jiří KOŘENSKÝDOZORČÍ RADA:

Předsedkyně: JUDr. Regina SOUKUPOVÁ
Členové: Ing. František MALÝ
Ing. Jindřiška KARLÍKOVÁKontaktní adresa

NADACE QUIDO SCHWANKA – TROJA, MĚSTO V ZELENI
Trojská 664/183a
171 00 Praha 7 – Troja
Telefon: 608 127 260
Tajemnice nadace: Helena RÖSSLEROVÁ

E-mail: nqs@volny.cz


Výtahy z výročních zpráv

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 -

Výroční zprávy v plném znění jsou k dispozici v Obchodním rejstříku.