TOPlist
p. QUIDO SCHWANK
zakladatel nadace
1911 - 1998
12. července 2017Jak Troja k zoologické zahradě přišla

Založení Zoologické zahrady v Praze bylo výsledkem nezištného úsilí několika generací významných představitelů české vědy, kultury a veřejného života, úspěšně završeného 28. září 1931. Pevnou víru v budoucnost pražské zoologické zahrady vyjádřil její budovatel a první ředitel profesor Jiří Janda: „S nejlepšími nadějemi vstupujeme my, kteří se arci již nedočkáme konečné úpravy naší zoologické zahrady, do dalších let s přesvědčením o jejím plném zdaru a odevzdáváme ji nejbližším pokolením.“
Proč vznikla pražská zoologická zahrada právě v Troji a jak složitá to byla cesta? Na to se snaží najít odpověď právě tento článek Hany Heráňové: Jak Troja k zoologické zahradě přišla


23. prosince 2016Vydání publikace Ztracená Troja a PodhoříVíce na stránkách Realizované projekty

10. srpna 2016Rozloučení s PhDr. Bohumilem Kuderou

V neděli 26. 6. 2016 nás opustil pan PhDr. Bohumil Kudera, dlouholetý člen Správní rady Nadace Quido Schwanka, člen Klubu trojské historie, kronikář MČ Troja a člen redakční rady časopisu TROJA.
7. prosince 2015Vydání publikace „Kam se kdysi v pražské Troji chodilo na pivo“


Zaniklé výletní restaurace v Praze TrojiVíce na stránkách Realizované projekty30. září 2015Stavba PARKOVÁ ÚPRAVA POD SALABKOU

Ke dni 30. září 2015 byla dokončena stavba Parku Pod Salabkou, realizovaná Nadací Quido Schwanka - Troja, město v zeleni a spolufinancovaná z dotace Operačního programu Praha Konkurenceschopnost CZ.2.16/2.1.00/23548.Více na stránce Realizované projekty.

Články v časopisu TROJA k projektu:
Červenec 2015
Září 2015
Listopad 201522. září 2013VYDÁNÍ PUBLIKACE „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2


V neděli 15. září od 14.00 hod bylo při příležitosti 15. trojského vinobraní konaného v zahradách Trojského zámku uvedeno volné pokračovaní předchozí úspěšné publikace Legendy a morytáty z Troje a Podhoří 2.
Ze vzpomínek trojských pamětníků Jiřího Edelmanna, Heleny Klíčové, Břetislava Košťála, Karla Macha, Miloty Svobody a Jana Trundy s použitím fotografií z rodinných alb, laskavě poskytnutých účastníky schůzek Klubu trojské historie a pohlednic ze sbírek Otakara Doubka a Františka Malého sestavili a uspořádali Bohumil Kudera a František Malý,


Publikaci bude možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13 nebo na úřadě Městské části Praha-Troja.

29. září 2012Využití hospodářských zvířat při péči o přírodní park Drahaň - Troja

Celý článek zde

9. srpna 2012VYDÁNÍ PUBLIKACE „Legendy a morytáty z Troje a Podhoří“

V září 2011 jsme ve spolupráci s Klubem trojské historie vydali publikaci Legendy a morytáty z Troje a Podhoří ze vzpomínek trojských starousedlíků Pavly Popovské, Břetislava Košťála, Miloty Svobody a Jiřího Ťoupalíka. Uspořádali a obrazovým materiálem doplnili Bohumil Kudera a František Malý.

Publikaci je možno zakoupit za Kč 199,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13 nebo na úřadě Městské části Praha-Troja.


9. srpna 2012Připomeňme si záplavy

Pod záštitou Nadace Quido Schwanka, MČ Praha-Troja a za přispění Klubu trojské historie se dne 13. srpna 2012 v 18.00 hod koná setkání k 10. výročí záplav v Troji a Podhoří ve výstavní galerii U lávky v Domě spokojeného stáří doprovázené malou výstavou fotografií z té doby. Po tomto prvním připomenutí se dne 6. září bude ještě konat rozsáhlejší výstava fotografií a dobových dokumentů z povodně 2002. To již bude k dispozici celá výstavní síň U lávky.30. června 2011NOVÉ VYDÁNÍ FILMU Věry Chytilové „Troja v proměnách času“

Nadace Quido Schwanka nově vydala již trojské veřejnosti známý film Věry Chytilové „Troja v proměnách času“ opatřený cizojazyčnými titulky v anglickém, německém, francouzském a španělském jazyce. Tímto DVD lze obdarovat přátele ze zahraničí, k dispozici jsou též české titulky (pro neslyšící).

DVD filmu s titulky je možno zakoupit za Kč 150,- v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, na úřadě Městské části Troja nebo v recepci Camp Sokol Troja.

30. června 2011 

Dne 2.6.2011 abdikoval na svou funkci dosavadní předseda Správní rady Doc.Ing. Prokop Toman, CSc., který funkci zastával 18 let.

Za nového předsedu Správní rady byl zvolen všemi hlasy Ing. arch. Václav Valtr, dlouholetý člen Správní rady Nadace Quido Schwanka.

1. prosince 2010PUBLIKACE A DVD O TROJI ZA ZVÝHODNĚNOU VÁNOČNÍ CENU

Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, vyhlašuje speciální vánoční akci

ve dnech 1.12.2010 - 7.1.2011 prodej publikace "Pražská čtvrť Troja"

Resumé v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině, ruštině

za zvýhodněnou vánoční cenu 500,- Kč

a prodej filmu Věry Chytilové "Troja v proměnách času" (DVD) za 150,- Kč

Vánoční balíček: PUBLIKACE + DVD za 600,- Kč

K dostání v kanceláři Nadace v ulici Pod Havránkou 75/13, Praha 7 - Troja na telefonech 233 324 165, mobil 728 307 512 nebo nqs@volny.cz nebo v kanceláří MČ Troja, ulice Trojská 230/96, telefon 284 686 103

19. června 2010NQS VYDALA REPREZENTAČNÍ PUBLIKACI "PRAŽSKÁ ČTVRŤ TROJA"

Publikace má 360 stránek, editor Prokop Toman, výtvarník Vladimír Kintera

Slavnostní uvedení („křest“) s kulturním programem proběhl na vinici Sv. Klára v Botanické zahradě hlavního města Prahy v Troji v sobotu 19. června 2010. Knihu pokřtili režisérka Věra Chytilová a spisovatel Ivan Klíma.

Více o publikaci na stránce Realizované projekty30. září 2009Připravujeme vydání publikace, která mapuje život v Troji

Nadace Quido Schwanka - Troja, město v zeleni, zřízená s cílem obnovy, zachování, podpory a rozvoje zelené Troje dokončuje práce na vydání výpravné, reprezentativní publikace, která mapuje život v Troji od historie až po současnost - cca 300 stránek textu s bohatým historickým i současným obrazovým doprovodem, kvalitní tisk na křídovém papíru, vydání se připravuje na začátek roku 2010 v nákladu 1000 ks.

V závěru knihy plánujeme umístit inzeráty nebo loga společností a organizací, právnických i fyzických osob, které mají v Troji sídlo nebo v Troji podnikají. Nabízíme Vám proto možnost umístit v knize inzerát nebo logo Vaší firmy. Kniha bude sloužit jako propagační materiál při akcích Městské části Troja i Nadace a bude ve volném prodeji na internetu a v síti vybraných knihkupectví.

Cena základního celostránkového inzerátu o rozměrech strany 230 x 300 mm
je stanovena na 20.000,- Kč,
půlstrana 230 x 150 mm, resp. 115 x 300 mm za 10.000,- Kč,
čtvrtina strany 115 x 150 mm za 5.000,- Kč a
třetina strany 100 x 230 mm za 7.000 Kč
(Nadace není plátcem DPH).

Cena je zvýhodněna vzhledem k nabídce učiněné s předstihem.

Grafický podklad dodá inzerent v elektronické podobě, resp. si jej můžete objednat u grafika publikace Vladimíra Kintery. (Objednávka návrhu u grafika není součástí smlouvy s Nadací.)
Inzerent obdrží zdarma 1 výtisk publikace, na další exempláře poskytneme po dohodě významnou slevu dle velikosti inzerátu.

Zájemce o umístění inzerátu v publikaci může do 31.1.2010 předat podobu svého návrhu na adrese Nadace nebo zaslat elektronicky na e-mail: nqs@volny.cz.

Bližší informace poskytne paní Rösslerová v kanceláři Nadace,
tel. 233324165,
mobil 728 307 512,
adresa : Pod Havránkou 75/13, 171 00 Praha 7.

Věříme, že nabízenou možnost propagace své firmy v této výpravné, jedinečné publikaci rádi využijete a posílíte tak své prestižní společenské image.